Federale Kruispuntbank voor Mobiliteit

Hier organiseren Stichting OpenGeo (Nederland) en iRail (België) de Federale Kruipuntbank voor Mobiliteit.

Brongegevens (BLTAC)

Verwerkte gegevens (GTFS)

Achtergrond

In navolging van het Nederlandse NDOVloket dat als loket geplande en actuele reisinformatie verspreidt, beoogt de Federale Kruispuntbank voor Mobiliteit (FKVM) hetzelfde in België te realiseren.

Onze doelen tot oktober 2015:

  1. een eenduidige licentieovereenkomst tussen afnemers en de kruispuntbank
  2. een dynamisch document welke reisinformatie van de verschillende vervoerders wordt geleverd

Juridisch

Conform de Nederlandse Wet Personen vervoer 2000 verstrekt een vervoerder onder redelijke en objectief gerechtvaardigde voorwaarden gegevens omtrent het door hem te verrichten vervoer aan degene die hierom verzoekt ten behoeve van het voeden en actualiseren van een reisinformatiesysteem. Vast staat dat TEC en De Lijn in respectievelijk Limburg, Noord-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen openbaar vervoerdiensten aanbieden welke vallen onder de bovengenoemde wet en regelgegeving. Ook NMBS is zelfstandig actief op de Nederlandse stations Roosendaal en Maastricht, gegevens over deze ritten worden op dit moment al via de Nederlandse Spoorwegen ter beschikking gesteld.